Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek
OFERTA:
Odzyskiwanie własnych pieniędzy często jest procesem długotrwałym i kłopotliwym a do tego często metody polubowne nie przynoszę efektów. W takiej sytuacji często jedynym sposobem na odzyskanie naszych pieniędzy jest droga sądowa i przymusowa egzekucja.
 
Jest to zazwyczaj metoda skuteczna, może jednak ona oznaczać wiele stresów, koszty oraz konieczność wieloletnich sądów. Jeżeli jednak już posiadamy nakaz zapłaty, to wówczas udajemy się z nim do komornika i rozpoczyna on procedurę egzekucji z majątku dłużnika.
 
Egzekucja jest prowadzona przez komornika w sposób wskazany przez wierzyciela. Do wyboru jest kilka sposobów. Można zdecydować się na 1 lub wszystkie. Można również zlecić poszukiwanie majątku dłużnika.
Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek może przeprowadzić egzekucję z:

- nieruchomości – należy podać adres i numer księgi
- ruchomości – należy podać, gdzie znajdują się ruchomości
- wynagrodzenie za pracę – należy podać nazwę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika.
- wierzytelności
- rachunki bankowe – należy podać numer rachunku bankowego lub nazwę banku
- inne prawa majątkowe – należy podać na przykład: nazwę i siedzibę spółki z o.o.
NAZWA FIRMY:

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek http://komornikbobek.pl/

ADRES: Wrocławska 6/40, 61-837 Poznań
TELEFON: 61 852 45 60
E-MAIL: poznan1@komornik.pl